Vernisáž výstavy začíná
vernisvstavyenaasecesenaktfukzan_small.jpg
K radosti vyučujících i studentů
kradostivyuujcistudent_small.jpg
Obrazy k potěšení oka
obrazykpoten_small.jpg
Texty k poučení
textykpouen_small.jpg
Živé rozhovory
ivrozhovory_small.jpg
Organizátorky uměleckých dojmů
organiztorkyumleckchdojm_small.jpg
Sbor Acant zprostředkuje zážitky sluchové
sboracantzprostedkujezitkysluchov_small.jpg