Josef Hřebík, Th.D. S.S.L.

Katedra biblických věd Katolické teologické fakulty UK v Praze
obor: Starý zákon a semitské jazyky

e-mail: Josef.Hrebik@ktf.cuni.cz


Studijní materiály:
Všeobecný úvod do Písma svatého
Archeologie a Starý zákon
Speciální úvod do Starého zákona I
Speciální úvod do Starého zákona II
Starozákonní exegeze a teologie
Starozákonní exegeze a teologie 2
Reálie starozákonního Izraele

SZ aktivně 1

SZ aktivně 2

SZ aktivně 3